zmień miasto

Collegium Da Vinci - CDV, Poznań

Kierunek: Edukacja prorozwojowa

Wydział: Nauk Społecznych
Możesz studiować w trybach:
SPECJALNOŚCI: I stopieńII stopień  
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE          
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
» Edukacja elementarna       v                      
» Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna                v             
» Opieka i wychowanie       v                      
» Surdopedagogika z komunikacją inkluzyjną                v             
» Technologie edukacyjne       v                      

Edukacja prorozwojowa w innych szkołach

FB dlaMaturzysty.pl reklama