zmień miasto

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu - WSB, PoznańStudiuj dla bezpieczeństwa!

Studia w Bartoszycach, Jaworznie, Giżycku

Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

  • Bezpieczeństwo narodowe *

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ 

Bezpieczeństwo graniczne

Bezpieczeństwo publiczne

Detektywistyka i wywiad

*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW


  • Pedagogika

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ 

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką

Edukacja europejska

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Edukacja dorosłych i gerontologia

Edukacja kulturowa i współpraca transgraniczna

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika penitencjarna

Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Pedagogika wojskowa

Profilaktyka i prewencja społeczna – specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Terapia zajęciowa

Turystyka i wypoczynek


Wydział Nauk Społecznych w Giżycku


  • Bezpieczeństwo publiczne *

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ 

Bezpieczeństwo ekologiczne i przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW


  • Bezpieczeństwo zdrowotne


Studia licencjackie

 

SPECJALNOŚĆ 

Agrobiznes w turystyce i wypoczynku

Bezpieczeństwo ekologiczne i eko-energetyka

Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu

BHP i ochrona p.poż. w zakładzie pracy

Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia

Edukacja zdrowotna i gerontologia

Kosmetologia i doradztwo osobiste

Odnowa biologiczna

Psychoprofilaktyka w wojsku

Ratownictwo medyczne

Terapia zajęciowa

Trening personalny z psychodietetyką

Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach

Zarządzanie prozdrowotne i leaddership – specjalizacja wojskowa  • Psychologia *

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ 

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia marketingu politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia służb mundurowych

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia

*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSWWydział Nauk Społecznych
w Jaworznie

  • Bezpieczeństwo publiczne


Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ 

Bezpieczeństwo ekologiczne i przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW

 


Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów Dobra Uczelnia Innowacyjna Uczelnia
FB dlaMaturzysty.pl reklama