zmień miasto

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - WSB, Poznań

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

Wydział: Wydział Studiów Społecznych
SPECJALNOŚCI: I stopieńII stopień  
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE          
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
» Antyterroryzm   v   v                      
» Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką            v   v             
» BHP i ochrona przeciwpożarowa   v   v                      
» Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm   v   v                      
» Bezpieczeństwo militarne            v   v             
» Bezpieczeństwo portów lotniczych            v   v             
» Bezpieczeństwo przeciwpożarowe   v   v                      
» Bezpieczeństwo publiczne   v   v    v   v             
» Detektywistyka i wywiad gospodarczy   v   v    v   v             
» Dyplomacja            v   v             
» Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP            v   v             
» Handel ludźmi   v   v                      
» Komunikacja wizerunkowa w instytucjach bezpieczeństwa   v   v                      
» Kryminalistyka śledcza            v   v             
» Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych            v   v             
» Menadżer bezpieczeństwa   v   v                      
» Neurodydaktyka bezpieczeństwa   v   v    v   v             
» Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna   v   v    v   v             
» Obrona cywilna            v   v             
» Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych   v   v                      
» Psychologia terroryzmu            v   v             
» Public Relations w zarządzaniu bezpieczeństwem            v   v             
» Specjalność policyjna   v   v                      
» Specjalność wojskowa   v   v                      
» Straż Graniczna   v   v                      
» Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem            v   v             
» Służba Więzienna   v   v                      
» Służby specjalne   v   v    v   v             
» Zarządzanie kryzysowe   v   v                      

Bezpieczeństwo narodowe w innych szkołach

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama