zmień miasto

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - WSB, Poznań

Kierunek: Pedagogika

Wydział: Wydział Studiów Społecznych
Możesz studiować w trybach:
SPECJALNOŚCI: I stopień   
WWEESNZNWNENE               
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
» Animacja kultury z arteterapią   v   v                   
» Bezpieczeństwo szkolne – profilaktyka i prewencja   v   v                   
» Doradztwo psychospołeczne i zawodowe   v   v                   
» Menadżer kultury rekreacji   v   v                   
» Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią   v   v                   
» Pedagogika pracy – coaching, mentoring i tutoring   v   v                   
» Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej   v   v                   
» Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią   v   v                   
» Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym   v   v                   
» Pedagogika zdrowia z psychodietetyką   v   v                   
» Praca socjalna i kuratela sądowa   v   v                   
» Profilaktyka i prewencja uzależnień   v   v                   
» Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna   v   v                   
» Terapia zajęciowa   v   v                   

Pedagogika w innych szkołach

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama