zmień miasto

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu - WSB, Poznań

Kierunek: Pedagogika

Wydział: Wydział Społeczno - Ekonomiczny
Możesz studiować w trybach:
SPECJALNOŚCI: I stopień   
WWEESNZNWNENE               
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
» Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość   v   v                   
» Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką   v   v                   
» Edukacja dorosłych i gerontologia   v   v                   
» Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe   v   v                   
» Metodyka dochodzeniowo – śledcza   v   v                   
» Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią   v   v                   
» Pedagogika pracy – coaching i zarządzanie sekretariatem   v   v                   
» Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną   v   v                   
» Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym   v   v                   
» Profilaktyka i prewencja społeczna – specjalizacja policyjna   v   v                   
» Resocjalizacja   v   v                   
» Terapia zajęciowa   v   v                   

Pedagogika w innych szkołach

FB dlaMaturzysty.pl reklama