zmień miasto

Wielkopolska Szkoła Medyczna, Poznań

Rekrutacja

Wielkopolska Szkoła Medyczna przyjmuje absolwentów szkół średnich bez ograniczeń wiekowychMatura nie jest wymagana.

 

Istnieją trzy możliwości rekrutacji do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej:

 1. Osobiście w Sekretariacie szkoły - ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 231/239 w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie pytania.
 • Napisz do nas sekretariat@wsm.poznan.pl
 • Zadzwoń pod nr tel. 61 843 07 97
 • Przyjdź do szkoły - ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239, Poznań
 1. Poprzez Rekrutację on-line, a następnie dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od daty rejestracji. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym na adres szkoły
 2. Przesłanie wymaganych dokumentów listem poleconym na adres szkoły
 • podanie*
 • kwestionariusz zgłoszeniowy*
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku
 • kserokopia dowodu osobistego
 • opłata rekrutacyjna i wpisowa (jeśli dotyczy)

*dostępne do wydruku u dołu strony oraz w Sekretariacie szkoły

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły policealne w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama