Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - UE, Poznań

Adres: Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Studia podyplomowe

Bankowość, ubezpieczenia

Wydział Ekonomii

Studia Podyplomowe "Bankowość"
Studia Podyplomowe "Ubezpieczenia gospodarcze"

Wydział Zarządzania

Studia Podyplomowe "Efektywny przywódca Banku Spółdzielczego" - studia zamknięte realizowane w ramach projektu "SGB HR - nowoczesne banki spółdzielcze"
 

Audyt, controlling, finanse, rachunkowość i podatki

Wydział Ekonomii

Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza"
Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"
Studia Podyplomowe "Finanse i rachunkowość budżetowa"
Studia Podyplomowe "Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa"
Studia Podyplomowe "Podatki i skarbowość"
Studia podyplomowe "Zarządzanie i audyt w instytucji finansowej"

Wydział Zarządzania

Studia Podyplomowe "Analiza ekonomiczna i controlling"
Studia Podyplomowe "Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw"
Studia Podyplomowe "Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości"
Studia Podyplomowe "Rachunkowość"
Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (od semestru letniego)
Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w Bydgoszczy)
Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w Kaliszu)
Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w Koninie)
Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w Koszalinie)
Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w Pile)
Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w Zielonej Górze)
Studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"
Studia Podyplomowe "Rachunkowość gospodarstw rolnych"
Studia Podyplomowe "Rachunkowość i finanse"
Studia Podyplomowe "Rachunkowość i podatki"
 

Handel, marketing

Wydział Ekonomii

Studia Podyplomowe "Public Relations"

Wydział Zarządzania

Studia Podpyplomowe "Zarządzanie siecią dystrybucji dla pracowników Saint Gobain" (studia zamknięte)
Studia Podyplomowe "Handel i dystrybucja"
Studia Podyplomowe "Marketing"
Studia Podyplomowe "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym"
Studia Podyplomowe "Marketing terytorialny - strategie rozwoju, partnerstwo, promocja"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie marketingowe na rynku B2B"
Studia podyplomowe "Zarządzanie sprzedażą"
 

Metody ilościowe w zarządzaniu

Wydział Ekonomii

Studia Podyplomowe "Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie"

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Studia Podyplomowe "Inżynieria finansowa"
Studia Podyplomowe "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute"
 

Organizacja i zarządzanie, strategia organizacji

Studia międzywydziałowe

Studia Podyplomowe "Zarządzanie instytucją kościelną"

Wydział Ekonomii

Studia Podyplomowe "COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji"
Studia Podyplomowe "Ekonomia menedżerska"
Studia Podyplomowe "Gospodarowanie zasobami" - przeznaczone dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"
Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" dla służb mundurowych
Studia Podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym" dla służb mundurowych

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Studia Podyplomowe "Biznes międzynarodowy"

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Studia Podyplomowe "Prawo gospodarcze"

Wydział Towaroznawstwa

Studia Podyplomowe "Lean Manufacturing"

Wydział Zarządzania

Studia Podyplomowe "Analizy rynkowe i strategiczne"
Studia Podyplomowe "Optymalizacja procesów metodą Lean Six Sigma"
Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie"
Studia Podyplomowe "Service design w sektorach kreatywnych"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie finansami – ujęcie praktyczne"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie podmiotami leczniczymi"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie projektami"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie projektami – zaawansowane narzędzie dla praktyków"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie w opiece zdrowotnej"
 

Zarządzanie nieruchomościami

Wydział Zarządzania

Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: wycena nieruchomości
Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: zarządzanie nieruchomościami
 

Potencjał społeczny w organizacji

Wydział Ekonomii

Studia Podyplomowe "Biznes odpowiedzialny społecznie"
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przedmiotu “Ekonomia w Praktyce” (w Poznaniu)
Studia Podyplomowe "Menedżerowie edukacji"
Studia Podyplomowe "Psychologia w biznesie"

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Studia Podyplomowe "Przywództwo w biznesie"

Wydział Zarządzania

Studia Podyplomowe "Komunikacja i techniki perswazji w biznesie"
Studia Podyplomowe "Studium menedżerskie dla pracowników sektora bankowości spółdzielczej"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi"
 

Towaroznawstwo, zarządzanie jakością

Wydział Towaroznawstwa

Studia Podyplomowe "Menedżer jakości w łańcuchu żywnościowym"
Studia Podyplomowe "Menedżer produktu"
Studia Podyplomowe "Praktyczne aspekty zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem żywności"
 

Integracja europejska, fundusze europejskie

Wydział Ekonomii

Studia Podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Studia Podyplomowe "Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi"
 

Logistyka

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Studia Podyplomowe "Logistyka międzynarodowa"

Wydział Zarządzania

Studia Podyplomowe "Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw"
 

Inne

Wydział Ekonomii

Studia Podyplomowe "Ekonomia społeczna" - realizowane w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez CRZL w Warszawie w ramach POKL, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS

Wydział Towaroznawstwa

Studia Podyplomowe "Zarządzanie opakowaniem"
MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście