zmień miasto

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - UAM, PoznańPasja dobrze wykształcona

Studenci

Studia to czas wszechstronnego rozwoju – w szczególności jeśli chodzi o studia na UAM! Na Uniwersytecie działa kilkanaście organizacji studenckich dzięki którym studenci mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i umiejętności, zdobywać cenne doświadczenie oraz pomagać innym. Do jednych z najważniejszych organizacji należą:

 

-        Parlament Samorządu Studentów UAM,

-        Klub Uczelniany AZS,

-        Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich UAM,

-        Niezależne Zrzeszenie Studentów UAM Poznań,

-        Europejskie Forum Studentów AEGEE-Poznań,

-        Uniwersytecki Klub Turystyczny CZTERY STAWY,

-        Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań,

-        Erasmus Student Network (ESN-UAM),

-        Wydziałowe Centrum Wolontariatu „VOLONTARIO” przy Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM,

-        Towarzystwo Aktywnej Turystyki i Sportu przy UAM,

-        Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menedżerów Cognitis,

-        Zespół Sportowy EQUUS UAM,

-        Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”.

 

Oprócz tego na UAM prowadzi działalność ponad 100 różnych kół naukowych, które angażują studentów w prowadzenie badań naukowych. Koła naukowe startują w konkursach o granty, organizują różnego typu konferencje, publikują artykuły naukowe, organizują wyjazdy studyjne oraz zapraszają ciekawych ludzi na spotkania i gościnne wykłady.

Po intensywnej pracy w organizacjach studenckich czy kołach naukowych studenci mogą zabawić się w studenckich klubach Bratniak i Cicibór.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama