zmień miasto

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - WSB, PoznańStudiuj dla bezpieczeństwa!

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia*
 • kserokopia świadectwa dojrzałości*
 • kserokopia dyplomu i suplementu**
 • kserokopia dyplomu***
 • 3 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm
 • dowód wpłaty (opłaty administracyjnej)
 • kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletności musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora na podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia

 

*prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności. 
**dotyczy tylko studiów magisterskich
***dotyczy tylko studiów podyplomowych

 

Miejsce składania dokumentów: 

 • Poznań - ul. Elizy Orzeszkowej 1
 • Gdańsk - ul. Marynarki Polskiej 15
 • Gliwice -  ul. Piłsudskiego 9
 • Bartoszyce - ul. Starzyńskiego 2B
 • Giżycko - ul. Pocztowa 5
 • Jaworzno - ul. Inwalidów Wojennych 2
 • Skoczów - ul. Bielska 17
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama