Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - WSB, Poznań

Studiuj dla bezpieczeństwa!
Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1 , 60-778 Poznań

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to uczelnia, która na polskim rynku edukacyjnym funkcjonuje od ponad dekady. Jako pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych w Europie zaczęła kształcić przyszłych pracowników służb mundurowych oraz menedżerów z zakresu bezpieczeństwa na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. W ciągu ponad 10 lat funkcjonowania Uczelni nastąpił bardzo dynamiczny jej rozwój. Dowodem tego jest m.in. stale wzbogacana oferta edukacyjna, jak również uruchomienie - w krótkim stosunkowo czasie - kilku nowych wydziałów.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście