Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej - WSEiT, Poznań

WSEiT – więcej niż studia!
Adres: ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powstała w 2005 roku. To pierwsza w Poznaniu, niepubliczna uczelnia wyższa o profilu medycznym. W Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu studenci mogą realizować swoje talenty i pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego. Proces ten możliwy jest dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej. Misja WSEiT to źródło strategii rozwoju Uczelni i jej podstawowych wartości, którymi są profesjonalizm, wiarygodność, skuteczność i zaangażowanie.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście