zmień miasto

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - WSZiB, PoznańWYBIERZ MĄDRZE www.wybierzmadrze.pl

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

http://www.wszib.poznan.pl/formularz

Wypełnij kartę zgłoszeniową on-line na stronie www.wszib.poznan.pl/formularz

Prześlemy Ci formularz rekrutacyjny i umowę, zapoznaj się z nimi i wydrukuj (umowę w 2 egzemplarzach)

Przygotuj pozostałe dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami dla dowodu osobistego)
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego (do poświadczenia z oryginałem przez Uczelnię lub poświadczoną przez uprawniony organ)
 • Potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto Uczelni: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690

Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji  

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

WPISOWE

 • Maj 0 zł
 • Czerwiec 0 zł
 • Lipiec 100 zł
 • Sierpień 200 zł
 • Wrzesień 300 zł

CZESNE

http://www.wszib.poznan.pl/oplaty

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same, a rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo

Studia I stopnia (licencjackie)

 • I rok 3900 zł
 • II rok 4200 zł
 • III rok 4500 zł

Studia II stopnia (magisterskie)

 • I rok 4200 zł
 • II rok 4500 zł

Studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI® Global R.E.P. 4200 zł
 • Kadry i płace 3600 zł
 • Rachunkowość finansowa w praktyce biznesu 3600 zł
 • Strategie i techniki sprzedaży 3900 zł
 • Windykacja należności i negocjacje w biznesie 3900 zł

 

Studiuj rodzinnie

Otrzymasz specjalny rabat w wysokości 125 zł co semestr! Dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama