zmień miasto

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - WSZiB, PoznańWYBIERZ MĄDRZE www.wybierzmadrze.pl

Zasady rekrutacji

Ze strony www.wszib.poznan.pl pobierz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z nimi, wydrukuj i wypełnij.

Przygotuj pozostałe dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe)
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (poświadczoną przez Uczelnię lub uprawniony organ)
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji  

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama