Dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej umocniona zostanie silna pozycja naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako czołowa Uczelnia ekonomiczna w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zwiększy swoje znaczenie na arenie międzynarodowej. W 2020 roku będzie nowoczesnym i szeroko rozpoznawalnym uniwersytetem, który stwarza dogodne warunki do prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia studentów i doktorantów. Priorytet będą miały te badania naukowe oraz kierunki i formy aktywności edukacyjnej, które umacniają PRESTIŻ Uczelni, dają wysokie szanse pozyskiwania źródeł finansowania oraz zapewniają absolwentom dobrą pozycję na konkurencyjnym rynku pracy.
 
Będąc jedną z najstarszych uczelni ekonomicznych w Polsce, poważaną za wysoką jakość prowadzonej działalności naukowej i edukacyjnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będzie dążył do wzmocnienia swojej roli opiniotwórczej i doradczej.
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będzie instytucją sprawnie zarządzaną, która potrafi sprostać niekorzystnym tendencjom wynikającym z niżu demograficznego. Będzie Uczelnią wyznaczającą sobie cele, które umożliwiają jak najlepsze uwzględnienie potrzeb lokalnej, krajowej i międzynarodowej gospodarki. Jako atrakcyjny pracodawca, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu umożliwi realizację aspiracji pracowników, doktorantów i studentów Uczelni.
 

Misja

Jesteśmy wspólnotą akademicką, której zależy na budowaniu PRESTIŻ-u Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzimy badania naukowe, które istotnie wzbogacają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, a przez kształcenie studentów i doktorantów przygotowujemy na wysokim poziomie kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom rynku pracy i podejmować aktywność naukową.
 
Identyfikując się z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, który jest jedną z czołowych uczelni ekonomicznych w Polsce o coraz większym znaczeniu na arenie międzynarodowej, zabieramy głos opiniotwórczy i doradczy w istotnych sprawach gospodarczych.
 
Naczelnymi wartościami Uniwersytetu Ekonomicznego są:

P – prawda
R – rzetelność
E – efektywność
S – szacunek
T – transparentność
I – innowacyjność
Ż – życzliwość
 
Dążenie do prawdy jest nadrzędnym celem każdego badania naukowego, któremu powinno towarzyszyć rzetelne upowszechnianie zdobytej wiedzy. Badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, charakteryzuje efektywność, co umożliwia pozyskiwanie niezbędnego finansowania badań oraz sprzyja rozwojowi naukowemu pracowników i doktorantów. Sprostanie wyzwaniom rynku pracy wymaga elastyczności w kształtowaniu oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach studiów. Prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów odbywa się przy zachowaniu szacunku dla zróżnicowanych poglądów, zasady transparentności procedur i zachowań oraz w atmosferze życzliwości. Szczególnie ważna dla nauki oraz edukacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest innowacyjność.