zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Akademickie Biuro Karier i Praktyk Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

60-778 Poznań
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. +48618510518

http://www.wsb.net.pl/absolwent/akademickie-centrum-karier-i-rozwoju

kariera@wsb.net.pl


Akademickie Centrum Karier i Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ma na celu pomoc i wsparcie studentów oraz absolwentów w poszukiwaniu zatrudnienia, planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego oraz pogłębianiu umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Swoje działania kierujemy do studentów i absolwentów oraz pracodawców.

 

Oferta dla studentów i absolwentów obejmuje:

 • konsultacje indywidualne
 • warsztaty i szkolenia tradycyjne i on-line
 • dostęp do ofert pracy
 • dostęp do ofert praktyk, staży i wolontariatu
 • dostęp do zasobów informacyjnych z zakresu rynku pracy, zawodów i specjalności, edukacji, pracy, rozwoju osobistego i zawodowego, przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy
 • spotkania z pracodawcami
 • badanie losów zawodowych absolwentów                                                                                                       


Oferta dla pracodawców obejmuje:

 • zamieszczanie ofert pracy, praktyk, staży i wolontariatu na stronie internetowej
 • pozyskiwanie pracowników, stażystów  i praktykantów wśród studentów oraz absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
 • realizowanie projektów rekrutacyjnych (selekcja CV, przeprowadzenie wstępnych  rozmów kwalifikacyjnych)
 • promocję firmy w środowisku akademickim (zamieszczenie informacji o firmie na stronie internetowej, uczestnictwo w Targach Pracy oraz organizowanie spotkań ze studentami)

 

Kontakt

Dyrektor Akademickiego Centrum Karier i Rozwoju
mgr Katarzyna Samol  – doradca zawodowy                                 
e-mail:kariera@wsb.net.pl
tel. 61 851 05 18 wew. 46

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00.


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama