zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

61-871 Poznań
ul. Królowej Jadwigi 27/39
tel. +48618355104
fax +48618355109

http://www.biurokarier.awf.poznan.pl

bkarier@awf.poznan.pl


Biuro Karier

Studenci  podczas studiów mogą liczyć na  wsparcie w budowaniu przyszłej kariery zawodowej. Biuro pozyskuje oferty pracy, praktyk, wolontariatu. Współpracuje z wieloma pracodawcami,  instytucjami i firmami, które pomagają studentom w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Prowadzi warsztaty i szkolenia podnoszące umiejętności praktyczne studentów, których wymagają przyszli pracodawcy. Podejmuje szereg działań, które zwiększają szanse absolwentów AWF na konkurencyjnym rynku pracy.NASZA OFERTA

 

DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

 • oferty pracy stałej, czasowej, wakacyjnej w kraju i za granicą,
 • ponadprogramowe praktyki, staże, wolontariat,
 • spotkania z pracodawcami, panele dyskusyjne, wizyty studyjne,
 • szkolenia, warsztaty w zakresie: redagowania dokumentów aplikacyjnych, przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji, zakładania własnej firmy i wiele innych,
 • rozmowy doradcze (indywidualne i grupowe)  dotyczące  rozwoju zawodowego.

 

DLA PRACODAWCÓW

 • zamieszczanie ofert pracy stałej, czasowej, wakacyjnej w kraju i za granicą na stronie BK,
 • szybka, skuteczna i bez ponoszenia kosztów rekrutacja kandydatów na określone stanowiska,
 • rekrutacja studentów na praktyki ponadprogramowe, staże absolwenckie,
 • rekrutacja wolontariuszy  na imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne, naukowe itp.,
 • prezentacja firmy, spotkania z praktykami/liderami w swojej branży na terenie Uczelni,
 • dystrybucja informacji na terenie uczelni o realizowanych projektach, programach, wydarzeniach adresowanych do studentów i absolwentów, nowo otwartych obiektach itp.,
 • targi pracy.

 

DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW

 • warsztaty i konsultacje zawodowe dotyczące wyboru drogi  edukacyjnej, przyszłego zawodu i zarządzania własną karierą,
 • zajęcia warsztatowe na terenie szkół (program uzgadniany indywidualnie z dyrekcją szkoły),
 • wycieczki po AWF „Zostań Żakiem” (możliwość poznania kierunków, przyszłego zawodu),
 • drzwi otwarte.


Biuro Karier AWF w Poznaniu jest czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

 


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama