zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

60-637 Poznań
ul. Wojska Polskiego 28
tel. +48618487375

http://www.up.poznan.pl/biurokarier

kariera@up.poznan.pl


 

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostało powołane w celu świadczenia pomocy studentom i absolwentom UPP w wyborze drogi zawodowej, oraz w swobodnym wejściu na rynek pracy.


Zadania Biura Karier:

  • Aktywne poszukiwanie ofert pracy, staży i praktyk oraz poprzez stałą współpracę z przedsiębiorcami
  • Organizacja szkoleń, wykładów i spotkań, których celem jest przybliżenie studentom realiów rynku pracy, sprawnego poruszania się po nim oraz zwiększenia postaw przedsiębiorczych.
  • Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Biuro Karier są branżowe targi „UPoluj Pracę”, Targi Pracy Tymczasowej „Speed Job” oraz cykl obowiązkowych zajęć dla studentów drugiego stopnia na temat m.in. umiejętności miękkich, prowadzenia działalności gospodarczej, metod jej finansowania, etykiety w biznesie, czy sztuki autoprezentacji.
  • Organizowanie we współpracy z instytucjami rynku pracy Dni Przedsiębiorczości oraz innych wydarzeń, których celem jest promocja postaw przedsiębiorczych wśród studentów oraz aktywizacja i pobudzenie do zakładania własnej firmy i zwiększenie świadomości biznesowej.
  • Ważnym zadaniem Biura Karier jest także indywidualne i grupowe doradztwo zarówno zawodowe, jak i w zakresie przedsiębiorczości, przeprowadzanie testów kompetencyjnych i zawodowych oraz pomoc w wyborze i kształtowaniu ścieżki kariery.
  • Gromadzenie informacji o kursach zawodowych, językowych, szkoleniach, studiach podyplomowych
  • Organizacja krajowych praktyk nadobowiązkowych
  • Dodatkowo prowadzone są także spotkania z pracodawcami, połączone z wykładami otwartymi, dzięki którym studenci mają możliwość zapoznania się z aktualnie organizowanymi programami studenckimi oraz konsultacje indywidualne i grupowe dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
  • Monitorowanie losów zawodowych absolwentów

 


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama