zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Poznań
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
tel. +48618584338

http://www.praca.wsnhid.pl

biuro.karier@wsnhid.pl


Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa stawia sobie za cel pomoc studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy. Podwyższenie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego podczas praktyk i staży zwiększa szanse absolwentów na znalezienie atrakcyjnej pracy. Biuro karier WSNHiD jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier i realizuje - zgodnie z określonymi standardami - misję Sieci.

Biuro Karier
Biuro karier zajmuje się:
 • doradztwem zawodowym w celu ustalenia predyspozycji zawodowych i możliwości wyboru kariery zawodowej,
 • pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • organizowaniem spotkań studentów z pracodawcami,
 • organizowaniem praktyk zawodowych,
 • zarządzaniem bazą danych pracodawców oraz poszukujących pracy studentów i absolwentów,
 • zbieraniem ofert i udostępnianiem informacji o konkursach dla studentów,
 • organizowaniem warsztatów i szkoleń przygotowujących do skutecznego poszukiwania pracy.
Program „Pierwsza Praca"

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przyznało granty na rozwój działalności Akademickiego Biura Karier w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca". Podstawowym celem Programu „Pierwsza Praca" jest zwiększenie szans na uzyskanie doświadczenia zawodowego oraz podjęcie pierwszego zatrudnienia przez młodych ludzi. W ramach otrzymanego grantu biuro karier zorganizowało warsztaty „Samozatrudnienie Twoją szansą na rynku pracy", które m.in. informowały o etapach postępowania w przypadku założenia działalności gospodarczej, rozwijały umiejętności interpersonalne oraz uczyły, jak przygotować biznesplan.

Szkolenia, warsztaty, spotkania

Biuro karier pomaga również studentom i absolwentom w planowaniu ścieżek kariery zawodowej, organizując bezpłatne szkolenia i warsztaty z doświadczonymi trenerami i specjalistami z zakresu prawa pracy. Są to m.in.:
 • szkolenia z przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz zasad autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych,
 • spotkania z doradcą zawodowym, które pomagają określić własne predyspozycje zawodowe,
 • szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych oraz efektywnego zarządzania czasem pracy,
 • Targi Pracy i Praktyk Zagranicznych, będące szansą na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, podniesienie umiejętności językowych oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów,
 • spotkania zachęcające do aktywnego udziału w życiu gospodarczym regionu oraz informujące o specyfice rynku pracy w Unii Europejskiej.

 


Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy
WSNHiD podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, dzięki czemu studenci i absolwenci otrzymują aktualne informacje o ofertach pracy, możliwościach dokształcania i kursach specjalistycznych.
Praktyki studenckie
Organizowane dla studentów WSNHiD praktyki są znakomitą okazją do zweryfikowania zdobytej wiedzy i szansą nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Dlatego praktyki zawodowe są w WSNHiD obowiązkowe. Studenci mają okazję, zgodnie z kierunkiem i specjalizacją swoich studiów, odbyć staż w odpowiednich firmach czy instytucjach, np. w:

 • urzędach,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach, które zajmują się kompleksową obsługą informatyczną, produkcją i serwisem komputerów,
 • stacjach radiowych i telewizyjnych,
 • placówkach kulturalnych,
 • pracowniach badań społecznych.

Praca w WSNHiD
Najaktywniejszym studentom Uczelnia proponuje pracę. Mogą oni znaleźć zatrudnienie m.in. w Bibliotece czy Dziale Marketingu, pomagając przy akcjach promocyjnych.


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama