zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier i Praktyk Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

61-538 Poznań
ul. Robocza 4, pokój 2
tel. +48618351751

http://www.wszib.poznan.pl/524-biuro_karier_i_prak

biurokarier@wszib.poznan.pl


Głównym celem Biura Karier i Praktyk jest pomoc studentom i absolwentom w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, udzielanie informacji o rynku pracy, możliwościach dokształcania, stażach i praktykach.

W dniu 21 kwietnia 2008 r. Biuro Karier i Praktyk Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu uzyskało wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nr rejestru 4736/1a) oraz jako agencja poradnictwa zawodowego (nr rejestru 4736/4).
Zadaniem Biura Karier jest:
• obsługa studentów i absolwentów aktywnie poszukujących pracy
• prowadzenie bazy danych o ofertach pracy, staży i praktyk zawodowych
• prowadzenie bazy danych firm i ofert pracy
• informowanie o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udostępnianie informacji o:
- szkoleniach
- kształceniu podyplomowym
- kursach (także językowych)
• promowanie studentów/absolwentów wśród pracodawców
• pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe
• organizacja prezentacji firm na Uczelni oraz giełd i targów pracy


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama