zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Promocji i Karier Wyższa Szkoła Handlu i Usług

60-813 Poznań
ul. Zwierzyniecka 13
tel. 618434796w30

http://www.akademiakupiecka.pl/go.live.php/PL-H15/

biurokarier@wshiu.poznan.pl


Wyższa Szkoła Handlu i Usług nie tylko daje swoim studentom solidne wykształcenie, ale także pomaga znaleźć satysfakcjonującą pracę swoim absolwentom. Od 1 stycznia 2004 r. w strukturach WSHiU funkcjonuje Biuro Karier jako ważny element funkcjonowania Uczelni.
„Kariera to przebieg życiowej działalności zawodowej, politycznej, społecznej także szybki awans społeczny albo zawodowy, sukcesy, powodzenie, pożądane stanowisko, dobra pozycja życiowa" - słownik wyrazów obcych Kopalińskiego.
Pierwsze biura powstały w Wielkiej Brytanii już na początku XX w. przy głównych i liczących się uniwersytetach.
W Polsce działalność Akademickich Biur Karier reguluje ustawa z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ABK są to jednostki działające na rzecz aktywizacji zawodowej studentów
i absolwentów szkoły wyższej, prowadzone przez szkołę wyższą lub organizację studencką.
Celem działania tej jednostki jest właściwe przygotowanie młodych ludzi do wejścia w świat pracy zawodowej i efektywne poruszanie się na rynku pracy poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej sposobów poszukiwania pracy oraz instytucji, które mogą im w tym pomóc.
Swoje cele Biuro Karier realizuje m. in. poprzez pozyskiwanie nowych, ciekawych miejsc praktyk i staży stwarzających realną perspektywę zatrudnienia po ich ukończeniu, czy też systematyczne powiększanie bazy ofert pracy. Ponadto Biuro Karier organizuje liczne warsztaty i szkolenia pozwalające uzyskać młodym ludziom informacje na temat technik prowadzenia własnej działalności gospodarczej i możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek (współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości) jak również techniki pokonywania wieloetapowych procesów rekrutacyjnych oraz technik skutecznej autoprezentacji. W uczelnianej bibliotece dostępne są publikacje, które pomogą w zdobyciu wiedzy i umiejętności ułatwiających poruszanie się na rynku pracy, podnoszeniem kwalifikacji, rozwojem osobowości.

W swojej ofercie Biuro Karier posiada także informacje o studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach pozwalających na zdobycie nowych lub też na podwyższenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych.


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama