logo dlaStudenta.pltopInformator miejski
Poznań

Jesteś tutaj:
 
Logo

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
O firmie

Poznaj WSL

Wysoka jakość studiowania i wartość dyplomu oraz praktyczna wiedza – do realizacji tych celów zmierza każde działanie Wyższej Szkoły Logistyki. Twoim udziałem jako studenta WSL staną się wszystkie korzyści, które niesie ze sobą kształcenie specjalistyczne, nastawione na praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy we wszystkich obszarach logistyki.


Założycielem i Partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Logistyki jest Instytut Logistyki i Magazynowania, od ponad 40 lat czołowy instytut badawczy, realizujący funkcje polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Takiego zaplecza nie ma żadna inna uczelnia logistyczna w Polsce!

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu współpracuje z przedsiębiorstwami, które zaliczane są do liderów branży logistycznej. Jako student WSL zyskasz bezpośredni dostęp do ofert praktyk i staży w renomowanych firmach. Biznesowi partnerzy WSL regularnie włączają się w inicjatywy podejmowane przez Uczelnię, wspierają je finansowo, przekazują materiały dydaktyczne. Informacje o rynku pracy, które WSL pozyskuje dzięki aktywnej współpracy, wpływają na zmiany w programie kształcenia tak, aby był on zawsze adekwatny do stawianych absolwentom oczekiwań. Przedstawicieli i menedżerów firm, które mogą stać się Twoim przyszłym pracodawcą, możesz poznać podczas spotkań z logistyką w ramach programu LogMeeting.


Studiuj logistykę dualnie

Wyższa Szkoła Logistyki jako pierwsza specjalistyczna uczelnia logistyczna wprowadziła studia I stopnia w systemie dualnym. Jest to  innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego.

Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów/warsztatów w Wyższej Szkole Logistyki, przeplatających się z okresami pracy na różnych stanowiskach logistycznych w przedsiębiorstwie, z którym student podpisuje umowę stażową.

Dzięki stażowi w firmie partnerskiej, po zakończeniu studiów dualnych będziesz absolwentem kierunku logistyka w pełni przygotowanym do pracy zawodowej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Kończąc studia dualne będziesz miał za sobą również okres adaptacyjny w przedsiębiorstwie, potrzebny do dobrego poznania jego struktur i sposobu funkcjonowania środowiska biznesowego, a także niezbędne doświadczenie w praktycznych operacjach logistycznych, co zwiększy Twoje szanse na zatrudnienie.

Firmy partnerskie angażują się w program nauczania, dokonując wspólnie z kadrą dydaktyczną WSL doboru przedmiotów specjalnościowych, a także aktywnie włączając się w przygotowywanie zajęć czy warsztatów. Ponadto, firma partnerska, w której odbywasz staż może mieć wpływ na temat i kształt pracy dyplomowej.

Studia dualne International Logistics trwają 6 semestrów. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom licencjata i będziesz mógł kontynuować naukę na studiach magisterskich. Na każdy semestr składają się naprzemiennie okresy intensywnej nauki w siedzibie WSL w Poznaniu oraz pracy w charakterze stażysty w wyznaczonym przez przedsiębiorstwo zatrudniające oddziale. 50% zajęć odbywa się w języku angielskim.


Informator miejski w mieście:

 
 

przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama