logo dlaStudenta.pltopInformator miejski
Poznań

Jesteś tutaj:
 

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
O firmie

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu jest pierwszą w Polsce specjalistyczną uczelnią logistyczną. Od trzynastu lat realizuje praktyczne programy kształcenia oraz innowacyjne projekty edukacyjne – jak np. studia dualne z logistyki – w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, elastycznie reagując na potrzeby rynku pracy. W ofercie WSL znajdują się studia I i II stopnia, podyplomowe oraz MBA.


Studia Dualne - International Logistics

Studia dualne I stopnia to innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego.

Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów/warsztatów w Wyższej Szkole Logistyki, przeplatających się z okresami pracy na różnych stanowiskach logistycznych w przedsiębiorstwie z którym student podpisuje umowę stażową.

Studia dualne International Logistics trwają 6 semestrów. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom licencjata i będziesz mógł kontynuować naukę na studiach magisterskich.


Więcej o studiach dualnych


Stu­dia licen­cjac­kie

Programy studiów w Wyższej Szkole Logistyki odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców. Wiedza i umiejętności, które możesz zdobyć w ramach studiów licencjackich znajdą zastosowanie niemal we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, działających w branży transport-spedycja-logistyka. Podczas pierwszego roku studiów na kierunku Logistyka lub Zarządzanie zdobędziesz niezbędną podstawową wiedzę kierunkową, a następnie w drugim roku nauki wybierzesz swoją specjalność oraz przedmioty, które Cię szczególnie interesują. Każda ze specjalności gwarantuje zdobycie praktycznych umiejętności w wybranej dziedzinie i dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy.Specjal­ności:Stu­dia inżynier­skie

Studia I stopnia inżynierskie to wyższe studia zawodowe. W ramach kierunku Logisyka możesz wybrać jedną z trzech praktycznych specjalności. Program każdej z nich został opracowany we współpracy z patronem specjalności i odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu pracodawców na dane kompetencje i umiejętności techniczne, związane m.in. z projektowaniem procesów i analizą danych, wdrażaniem rozwiązań informatycznych czy innowacji w obszarze e-commerce.Specjal­ności:Stu­dia ma­gister­skie

W Wyższej Szkole Logistyki możesz kontynuować naukę wybierając studia II stopnia magisterskie na kierunku Logistyka lub Zarządzanie. Uzupełniając dotychczasową wiedzę możesz wybrać jedną z siedmiu praktycznych specjalności. Kompetencje i umiejętności, które zdobędziesz podczas studiów magisterskich umożliwią podjęcie pracy w nowych, ciekawych zawodach, otworzą drogę do awansu lub ułatwią Ci prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Specjal­ności:


Informator miejski w mieście:

 
 

przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama