Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - UAM, Poznań

Pasja dobrze wykształcona
Adres: ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań tel.: +48 61 829 40 00  
MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście