Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - UAM, Poznań

Pasja dobrze wykształcona
Adres: ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to uczelnia ze ścisłej czołówki polskich szkół wyższych. Wysoka pozycja UAM wynika z kultywowania 400-letnich tradycji akademickich przy jednoczesnym inwestowaniu w rozwój naukowy na europejskim poziomie. Kandydat na studia może wybierać spośród 202 kierunków i specjalności! UAM to uczelnia przyjazna dla studenta. W toku studiów ma on do dyspozycji nowoczesne sale wykładowe, biblioteki, laboratoria, sale sportowe i akademiki.

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście